Ajurweda - droga do harmonii życia i zdrowia doskonałego.

AJURWEDA – DROGA DO HARMONII ŻYCIA I ZDROWIA DOSKONAŁEGO

„Jedno jest dobre, drugie zaś przyjemne, 
Choć cel ich różny, pętają człowieka, 
Kto wybrał dobre, pójdzie mu na szczęście, 
Chybia ten celu, kto bierze przyjemne.”
/Upaniszady/
 


Czy możemy żyć w równowadze i cieszyć się doskonałym zdrowiem przez całe życie?

Zgodnie z nauką Ajurwedy, jak najbardziej „tak”. Zgłębiając tajniki medycyny ajurwedyjskiej – najstarszej ze wszystkich systemów medycznych, mającej swe korzenie w pradawnej mądrości Indii – dowiadujemy się, jaki jest sposób i jaka jest droga do zdrowia doskonałego, jak również o tym, że nasze zdrowie zależy od nas samych.

Termin ajurweda jest złożeniem dwóch sanskryckich słów: „ayus”‚ czyli życie oraz „veda”‚ czyli wiedza, nauka. Tak więc dosłowne znaczenie słowa „ajurweda” to „nauka o życiu człowieka”, „znajomość życia” bądź „nauka o długowieczności”. Jest to nauka o tym jak mamy współgrać z otaczającym nas światem, jak zatrzymać się na chwilę i poznać potrzeby swojego organizmu, czym kierować się podczas dokonywania wyborów, by były to najbardziej optymalne dla naszego zdrowia i dobrostanu rozwiązania. A dlaczego „nauka o długowieczności”? Ajurweda uczy, jak reagować na potrzeby organizmu każdego dnia, jak być uważnymi na sygnały naszego ciała, podążać za tym co zdrowe i zrównoważone, jak dbać o swoją dietę, kondycję fizyczną oraz psychiczną, czyli jak utrzymywać równowagę ciała, umysłu i ducha – a to wszystko zapewni nam długie i zdrowe życie.

Dla każdego, kto chce zadbać o swoje zdrowie w sposób holistyczny i w zgodzie z naturą, ajurweda ma doskonałą ofertę, może stać się niezwykłym przewodnikiem i wspaniałą nauczycielką zdrowego stylu życia, sposobu uczenia się tego, jak współpracować z naturą i żyć z nią w harmonii.

W ajurwedzie obowiązują proste zalecenia i zasady. Za swój cel mają one pobudzić świadomość naszego ciała, rozbudzić naszą uważność oraz uczą dokonywania świadomych wyborów, wspomagających prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu.  W tym systemie nadrzędna jest profilaktyka, czyli zachowanie zdrowia zdrowych, a w drugiej kolejności - leczenie chorych. Zdrowie jest naturalnym procesem, choroba dla człowieka jest nienaturalnym zjawiskiem, aczkolwiek mu towarzyszy. Każdego dnia nasze organizmy są narażone na tysiące bakterii, wirusów, alergenów, nawet substancji rakotwórczych, a jednak nasz system odpornościowy umie sobie radzić z tymi "najeźdźcami", nasze ciało wysyłając różne sygnały informuje nas o stanie zdrowia, czy też o powstaniu jakiejś nierównowagi w organizmie. Jednak, gdy człowiek narażony jest na duży stres, niewłaściwe odżywianie a nawet zmęczenie, traci czujność, uważność, osłabia system obronny i wtedy powstają choroby.

Ajurweda pokazuje, jak nie rezygnując z naszego dotychczasowego życia, a jedynie wprowadzając pewne modyfikacje w rutynie dnia codziennego, poprawić jego stan i uzbroić organizm w siły witalne zdolne do samouzdrawiania. Zdrowa, dopasowana do naszej indywidualnej konstytucji dieta, właściwe trawienie, odpowiednio dobrana praca z ciałem oraz umysłem, masaże, zioła to tylko niektóre z licznych elementów, które mogą przyczyniać się do poprawy jakości naszego życia.

Ajurweda pozwala nam cieszyć się również licznymi przyjemnościami życia :)


Moja ręka doświadcza błogości,
Moja ręka doświadcza większej błogości,
Ponieważ w niej zawiera się wszystko to, co leczy.
Z
wykły dotyk tej ręki leczy wszystkie choroby”

/Rygweda/ 

 

 

Zgodnie z nauką ajurwedy ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie połączone. Poszukiwanie równowagi między ciałem i umysłem jest konieczne do zachowania i odbudowy zdrowia. Stan fizyczny naszego ciała ma bezpośredni wpływ na umysł i na odwrót. Wielu wybitnych lekarzy ajurwedy podkreśla, że najmocniejszym środkiem leczniczym jest zmiana nastawienia umysłowego, której można dokonać na przykład przez odpowiednio dobrane praktyki oddechowe i medytacyjne oraz praktyki zmiany postaw i zachowań. Podobne stanowisko zajmuje Deepak Chopra, popularny autor, lekarz endokrynolog: „(...) umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie od chorób zależy od zmiany świadomości, zrównoważenia jej i przekazania tej równowagi ciału”.

Według ajurwedy cały wszechświat oraz to co się w nim znajduje powstaje z pięciu elementów (żywiołów). Są to eter (akaśa) — czasem określany też jako przestrzeń, powietrze (vaju), ogień (tedżas), woda (jala) oraz ziemia (prithivi). Człowiek posiada jeszcze jeden bardzo ważny element niezbędny do życia - pranę, życiową siłę, podstawową energię odpowiedzialną za fizyczne, umysłowe i duchowe zdrowie. Ajurweda skupia się na właściwościach konkretnych żywiołów i ich przejawach zarówno w świecie, w którym żyjemy jak i w organizmie człowieka.

 


 

Vata związana jest z powietrzem i eterem. 

Pitta z ogniem i wodą 

Kapha z wodą i ziemią. 

  

 

 

Pięć elementów łączy się w różnych proporcjach, aby stworzyć trzy „dosze”, czyli trzy podstawowe energie biologiczne: Vata, Pitta, Kapha. Te trzy kombinacje przejawiają się w naszym fizycznym ciele i odzwierciedlają konstytucję fizyczną i psychiczną każdego człowieka. Ajurweda wyróżnia więc trzy rodzaje pierwotnej natury człowieka:

Vata – dominuje przestrzeń i powietrze
Pitta – dominuje ogień i woda
Kapha - dominuje woda i ziemia

Nasze „prakriti” – pierwotna konstytucja psychofizyczna jest nam nadana od chwili narodzin. Od tego, jakim typem konstytucyjnym jesteśmy, zależy budowa naszego ciała, nasz temperament, nasz stan umysłu czy skłonności. Gdy rozpoznamy nasze indywidualne „prakriti”, zrozumiemy, jakie cechy składają się na naszą osobowość, będziemy wiedzieli, jak zadbać o nasze dobre samopoczucie i doskonałe zdrowie oraz jak świadomie i harmonijnie pokierować naszym życiem, by żyć długo i szczęśliwie.