KURS SPECJALISTYCZNY: Analiza BaZi - POZIOM I i II

Data i czas:

 • 29-30 września 2018 (sobota-niedziela) - POZIOM I
 • 23-24 lutego 2019 (sobota-niedziela) - POZIOM II

Miejsce: Poznań (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)

BaZi to metoda analizy potencjału człowieka oparta o chińską koncepcję czasu i obserwacje cyklicznych zmian zachodzących na przestrzeni dni, miesięcy i lat.
Pozwala zrozumieć kim jesteśmy, ocenić swoje silne i słabe strony, pozwala też lepiej poznać i zrozumieć drugiego człowieka.
Podstawowa wiedza BaZi jest przydatna dla każdego, kto ma do czynienia z ludźmi – terapeuty, trenera, coacha, ale także dla ich pacjentów i klientów.
BaZi pokazując nasze silne i słabe strony ułatwia podjęcie wielu trudnych decyzji życiowych i wspiera nas na drodze do sukcesu. W Chinach jest intensywnie stosowana w procesie wyboru drogi życiowej, ale również w działach HR przy rekrutacjach kluczowych pracowników.

POZIOM I

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad Bazi w taki sposób, aby po jego zakończeniu (obu modułów) uczestnik był w stanie samodzielnie przeprowadzić prostą, ale poprawną analizę Bazi i sformułować odpowiednie zalecenia.

KORZYŚCI Z KURSU

 • Poznanie siebie, swoich mocnych stron i potencjalnych zagrożeń
 • Zrozumienie dalekowschodnich koncepcji czasu i rytmu zmian zachodzących w sobie samym i w otaczającym świecie
 • Zdobycie podstawowej wiedzy o charakterystyce Pięciu Przemian i/lub wzbogacenie swojego ich rozumienia
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i analizy tzw. wykresów urodzeniowych
 • Wykłady poprowadzi mgr Barbara Wypart – znana i lubiana akupunkturzystka, od lat pracująca również w systemie BaZi 

 

POZIOM II

Kurs stanowi uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy z poziomu pierwszego. Prezentowane są dodatkowe informacje o zależnościach występujących między elementami składowymi wykresu urodzeniowego Bazi oraz o wpływie czasu na ten wykres. Uczestnicy zapoznają się z algorytmami umożliwiającymi pogłębioną analizę charakteru człowieka oraz udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów/pacjentów pytania – dotyczące relacji osobistych, kariery, finansów i zdrowia. Wprowadzane są zaawansowane techniki pozwalające na uzyskanie większej precyzji przeprowadzanych analiz i dostosowanie ich do konkretnych potrzeb.

Celem kursu jest ugruntowanie i pogłębienie zdobytej uprzednio wiedzy, nauka zastosowania bardziej zaawansowanych metod analizy oraz przedstawienie konkretnych algorytmów tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób korzystających z konsultacji Bazi. Wszystkie metody są prezentowane na przykładach. Istnieje możliwość wykorzystania przykładów zgłoszonych przez uczestników.

KORZYŚCI Z KURSU

 • Pogłębienie wiedzy o sobie i innych ludziach
 • Zrozumienie wzorców wpływających na relacje międzyludzkie
 • Odkrycie najkorzystniejszej dla danej osoby ścieżki kariery i sposobu zarabiania
 • Rozszerzenie wiedzy o wzajemnych zależnościach Pięciu Przemian
 • Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy różnych aspektów życia człowieka

 Dowiedz się więcej o WARSZTATACH z BaZi

Dołącz do wydarzenia na naszym Facebooku ;)

Prowadzący: Barbara Wypart - prowadzi własny gabinet medycyny chińskiej, gdzie wykonuje zabiegi akupunktury. Jest konsultantką BaZi – wykonuje analizy BaZi dla osób prywatnych i firm, a także naucza Tai Chi. Prowadzi też wykłady popularyzujące medycynę chińską, m.in. dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a w latach 2013-2018 prowadziła autorski kurs dietetyki wg zasad TCM przeznaczony dla pacjentów. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Cena - 1650 zł
Gwarancją rezerwacji miejsca jest płatność dokonana za pomocą Przelewy24. Dlatego prosimy o rejestrowanie się osób zdecydowanych na udział w kursie.

Dane do faktury (opcjonalne):

Wiadomość została wysłana, dziękujemy.
Proszę wypełnić wymagane pola!