Badania flory jelit

Dn. 04.10.2016

Zonulina

Badanie stężenia zonuliny w kale pozwala na ocenę zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej i rozpoznania ,,leaky gut syndrome".

Dn. 04.10.2016

Pasożyty

Celem badania jest wykrycie w próbkach kału jaj, cyst i dorosłych postaci pasożytów (pierwotniaków, przywr, tasiemców, nicieni) oraz ocena stężenia IgM i IgG przeciw pierwotniakowi Giardia lamblia, powodującego lambliozę.

Dn. 04.10.2016

GutFlora Plus

Ocena składu mikrobiologicznego kału poszerzona o inne parametry laboratoryjne.

Dn. 04.10.2016

GutFlora

Ocena składu mikrobiologicznego kału pod kątem głównych grup bakterii tlenowych i beztlenowych, grzybów oraz pleśni znajdujących się w przewodzie pokarmowym w celu rozpoznania dysbiozy.