Inne testy

Dn. 08.11.2016

Celiakia

Testy Celiakia służą zarówno do diagnostyki jak i monitorowania przebiegu choroby. Na podstawie próbki krwi wykazują obecność przeciwciał IgA, IgG lub IgM przeciwko transglutaminazie tkankowej i gliadynie.