PREMIERA!! KURS STACJONARNY: Praktyczna dietetyka energetyczna medycyny chińskiej z elementami medyc

Zapraszamy na premierową edycję wyjątkowego, autorskiego kursu Doroty Łapy

PRAKTYCZNA DIETETYKA ENERGETYCZNA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ŚW. HILDEGARDY

Rozbudowany kurs dietetyczny od podstaw kierowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych dietetyką TMC, medycyną św. Hildegrady oraz tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. Ze względu na praktyczny charakter zajęć i ćwiczenia z pacjentami kurs kierowany jest  także do dietetyków i terapeutów pragnących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną  oraz wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs porusza podstawowe zagadnienia z medycyny chińskiej oraz medycyny świętej Hildegardy! Kurs nakierowany jest zdecydowanie na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz głębokie zrozumienie filozofii Pięciu Przemian oraz podejścia medycyny Św. Hildegardy.

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej(w przypadku przywrócenia obostrzeń sanitarnych będzie prowadzony w formie online) w małej grupie umożliwiającej bezpośredni kontakt z Prowadzącą.

Czas trwania:
101 godzin – rozpoczęcie – 6.10.2022 (czwartek) – zakończenie – 15.06.2023

Harmonogram zajęć:
Spotkania 2 x w miesiącu we czwartki w godzinach 17.30 do 21.30 wg poniższego harmonogramu:

 • Spotkanie 1: 6.10.2022
 • Spotkanie 2: 20.10.2022
 • Spotkanie 3: 3.11.2022
 • Spotkanie 4: 17.11.2022
 • Spotkanie 5: 15.12.2022
 • Spotkanie 6: 5.01.2023

Spotkanie 7: 1 zjazd weekendowy piątek – sobota  20-21.01.2023 (16 h) – praktyka i praca z pacjentami

Spotkanie 8: 26.01.2023
Spotkanie 9: 16.02.2023
Spotkanie 10: 2.03.2023
Spotkanie 11: 16.03.2023
Spotkanie 12: 30.03.2023
Spotkanie 13: 13.04.2023
Spotkanie 14: 27.04.2023
Spotkanie 15: 11.05.2023
Spotkanie 16: 25.05.2023
Spotkanie 17: 15.06.2023 – Egzamin kończący – test oraz egzamin praktyczny w grupach

 

Program kursu:

Spotkanie 1 – 6.10.2022:

 • Wprowadzenie – Dietetyka zachodnia a dietetyka chińska i św. Hildegardy – jak połączyć te podejścia w codziennej praktyce
 • Podstawowe filozofie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jako podstawy dietetyki energetycznej
 • Yin i Yang  – współzależne energie – konstytucje człowieka w aspekcie Yin i Yang
 • znaczenie Yin i Yang dla dietetyki i określenie termiki pożywienia
 • Yin i Yang w porach roku i strefach klimatycznych
 • Termika i jakość pożywienia w Medycyny św. Hildegrady


Spotkanie 2 – 20.10.2022:
 

 • Filary Medycyny św. Hildegardy – Człowiek w spojrzeniu Boskim. Teoria temperamentów i podstawy rozróżniania typów organizmów, Energia życiowa z czterech żywiołów świata, uzdrawiające siły duchowe – wprowadzenie
 • Zegar narządów czyli dobowy oraz roczny cykl obiegu energii i ich znaczenie dla zdrowego stylu życia oraz dobór sposobu żywienia


Spotkanie 3 – 3.11.2022:

 • Filozofia pięciu elementów/ przemian – podstawowe informacje.
 • Obieg odżywczy a obieg kontrolny w cyklu przemian
 • Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów oraz kierunki ich działania smaków:
 • profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
  leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii
  klasyfikacja pokarmów wg ich natury termicznej i właściwości energetycznych
 • Klasyfikacja metod obróbki termicznej i ich właściwości energetyczne
 • Gotowanie wg pięciu przemian oraz gotowanie wg wskazań medycyny św. Hildegardy jako metoda praktyczna wspierająca zdrowie

Spotkanie 4 – 17.11.2022:

 • Podstawowe substancje ciała w medycynie chińskiej i metody ich wzmacniania żywieniem – Jing – esencja przedurodzeniowa, JinYe, XueQi
 • Patologie związane z substancjami ciała
 • Wprowadzenie do określania jakości soków ciała w medycynie św. Hildegardy – określanie jakości soków jako podstawa oceny zdrowia i wytyczne do równoważenia

 

Spotkanie 5 – 15.11.2022: 

 • Patogeny w medycynie chińskiej i metody ich równoważenia oraz eliminacji – wiatr, zimno, gorąco, wilgoć, suchość, gorąco późnego lata
 • Wpływ patogenów klimatycznych na substancje ciała i obraz ich zależności
 • Znaczenie potrójnego ogrzewacza dla zdrowia człowieka

Spotkanie 6 – 5.01.2023 

 • Diagnoza pacjenta – czynniki wywołujące zaburzenia równowagi zdrowotnej – zasada BA GANG czyli diagnozowanie wg 8 zasad – zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
 • Zasady przeprowadzania wywiadu zdrowotnego z pacjentem – tworzenie własnej karty diagnostycznej na potrzeby zaleceń dietetycznych

 

Spotkanie 7 (1 zjazd weekendowy piątek – sobota  20-21.01.2023 – 16h)
– praktyka i praca z pacjentami

 • Diagnozowanie Pacjentów z użyciem własnych kart wywiadu.
 • Próba określenia ogólnego stanu pacjenta wg oceny Yin/Yang, substancji ciała oraz oceny wg 8 zasad – przygotowanie ogólnych zaleceń.

 

Spotkanie 8: 26.01.2023

 • Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i Trzustki oraz Żołądka
 • Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami
 • Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie wspomagania leczenia pożywieniem:
  niedobór Qi Śledziony, niedobór Yang Śledziony i opadanie Qi Śledziony, krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony, nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
  gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku, zimno w Żołądku,
  nadczynność Ognia Żołądka, niedobór Yin Żołądka, zastój pożywienia w Żołądku, zbuntowane Qi Żołądka

Spotkanie 9 -16.02.2023 

 • Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego
 • Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
 • Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  stany niedoborowe czyli Niedobór Qi, Yin Płuc
  stany nadmiarowe – obecność zimnego lub gorącego śluzu w Płucach oraz atak zimnego lub gorącego wiatru oraz suchości na Płuca
  zimna wilgoć, pierwotna oraz wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym i niedobór płynów w jelicie grubym

Spotkanie 10 – 2.03.2023

 • Budowanie odporności – wzmacnianie  przez odżywianie i suplementację ziół i substancji wg medycyny chińskiej i św. Hildegardy
 • Podstawowe korzenie i zioła chińskie w budowaniu odporności i wzmacniania zdrowia
 • Receptury i nalewki św. Hildegardy
 • Suplementy witaminowe, substancje mineralne w perspektywie oceny termiki i dopasowania do konstytucji

Spotkanie 11 – 16.03.2023

 • Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego,

Element Wody jako podstawa sił życiowych człowieka – odnawianie Jing
Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
Najważniejsze wzorce patologii elementu Wody
niedobór Qi, Yang , Yin oraz Jing Nerek
brak połączenia Qi Nerek i Płuc
zimna  lub gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym
Spotkanie 12 – 30.03.2023

 • Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego

Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
niedobór Qi, krwi i Yin Wątroby, wznoszące się Yang Wątroby oraz wiatr
zastój Qi Wątroby
ogień, zimno lub gorąco i wilgoć w Wątrobie
niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego, ogień Pęcherzyka Żółciowego

 

Spotkanie 13 – 13.04.2023

 • Oczyszczanie organizmu i prowadzenie postu – jako bezpieczna metoda leczenia patologii nadmiarowych

Post św. Hildegardy – sposób prowadzenia, efekty lecznicze, wsparcie działań postnych pracą z duchowością – wady i cnoty wg św. Hildegardy czyli uzdrawianie ducha.

 • Oczyszczanie z elementami medycyny chińskiej i niezbędne zabiegi wspierające efektywny proces leczenia.

Spotkanie 14 – 27.04.2023

 • Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego

Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
niedobór Qi, Krwi, Yang, Yin Serca oraz Ogień Serca
śluz, zimno i gorąco blokują kanały Serca
gorąco i wilgoć oraz zimno i wilgoć  w jelicie cienkim

Spotkanie 15 – 11.05.2023

 • Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów wg medycyny chińskiej i medycyny św. Hildegardy
 • Tworzenie leczniczych i wspierających przepisów bazujących na produktach żywnościowych i ziołach.

Spotkanie 16 – 25.05.2023

 • Diagnostyka różnicowa częstych patologii
 • Diagnozowanie przewlekłego kaszlu jako dolegliwości lub jako towarzyszącego chorobom
 • Diagnozowanie przewlekłych i nawracających zaparć
 • Najczęstsze patologie towarzyszące chorobie refluksowej żołądka z punktu widzenia diagnozy różnicowej
 • Przewlekła biegunka w różnicowaniu schorzeń zapalnych jelit
 • Leczenia bezsenności z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej
 • Choroba Leśniowskiego – Crohna i inne choroby zapalne jeli
 • Diagnoza różnicowa w przypadku chronicznego kataru i nawracających stanów zapalnych zatok
 • Diagnoza przewlekłego bólu lędźwi i dysfunkcji ruchowych oraz rwy kulszowej
 • Zaburzenia emocjonalne, stany lękowe oraz diagnoza palpitacji
 • Szumy uszne lub jednostronne bóle głowy u pacjentów
 • Zaburzeniach ginekologiczne i wspierania leczenia bolesnych miesiączek

Szczegóły kursu: 

Kurs „Praktycznej dietetyki energetycznej medycyny chińskiej z elementami medycyny świętej Hildegardy” składa się z 17 spotkań, całość kursu to aż 101 godzin wiedzy!
Jest to podstawowy kurs dietetyki chińskiej prowadzony przez specjalistkę dietetyki chińskiej, akupunkturzystkę, która od lat dzieli się z Państwem wiedzą i doświadczeniem Dorotą Łapą
Wartość kursu: 3600 zł – podzielone na 9 rat po 400 zł
W związku z premierą kursu: koszt całego kursu to 3150 zł (płatność jednorazowa) lub 9 rat po 365 zł!!!
Na zajęciach każdy z uczestników otrzymuje skrypt z materiałami
Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdego uczestnika.
Kurs kończy się egzaminem, który nie jest obowiązkowy. Egzamin odbędzie się w formie testu oraz praktycznego egzaminu w grupach.
Dyplomy dla osób zdających egzamin.

UWAGA!!!

Konieczne i pomocne dodatkowe skorzystanie z kursu Diagnoza z języka (dodatkowo płatne)
– stacjonarnie 12-13.11.2022 Poznań  szczegóły -> Kurs stacjonarny Diagnoza z języka
– lub online szczegóły -> Kurs online: Domowa diagnoza z języka

 !!!! KURS MOŻNA OPŁACIĆ W RATACH!!! 
Masz pytania, napisz do nas: warsztaty@orkiszowepola.pl

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ -> KURS DIETETYKI DOROTY ŁAPY