Program kursu

Sesja I: WSTĘP DO DIETETYKI WEDŁUG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

1. Wprowadzenie

 • Tao - współzależność i komplementarność Yin i Yang
 • interpretacja Yin i Yang w dietetyce według medycyny chińskiej
 • dietetyka jako jeden z filarów profilaktyki i terapii w medycynie chińskiej
 • uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych czynników w doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta)
 • wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i stan emocjonalny człowieka

2. Wzorce dysharmonii Yin i Yang

 • wzorce nadmiaru - przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • wzorce niedoboru - przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania
 • zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)

3. Dobowy cykl obiegu energii ("zegar narządów")

 • maxima i minima energetyczne narządów
 • implikacje praktyczne - prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia

4. Podstawowe substancje ciała - Qi, Płyny, Esencja, Krew

 • rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
 • patologiczne formy energii - Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz

5. Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza

 • energetyczna charakterystyka organów Yin i Yang pięciu elementów
 • rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i Trzustki, Płuc i Nerek w procesach metabolizmu z punktu widzenia medycyny chińskiej
 • wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i Krwi w Potrójnym Ogrzewaczu
 • dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza - przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju

6. Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów - definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z dziedziny psychologii emocji oraz z zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.

7. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:

 • profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
 • leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii

8. Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:

 • tabele przyporządkowań produktów spożywczych
 • przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów
 • klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin
 • klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i Yang i Pięciu Elementów (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)

9. Podstawowe wzorce patologii - patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i z języka), zalecenia dietetyczne i proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w ich leczeniu

 • niedobór Qi
 • niedobór Yang
 • niedobór Krwi
 • niedobór Yin z pustym gorącem
 • zastój Qi
 • nadmiar Yang
 • nadmiar płynów - gorąca wilgoć
 • nadmiar płynów - zimna wilgoć

10. Różnicowanie i identyfikowanie syndromów, ustalanie strategii postępowania oraz zalecenia dietetyczne i zastosowanie ziół europejskich w najczęstszych dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).


Sesja II: ELEMENT ZIEMI

1. Powtórzenie wiadomości: fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem

2. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i Trzustki oraz Żołądka; przebieg meridianów elementu Ziemi

3. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami (zegar narządów, związek według warstwy, cykl odżywczy, cykl kontrolny)

4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Ziemi, Yi jako aspekt elementu Ziemi

5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi

6. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka - przyczyny, objawy i strategie wspomagania leczenia pożywieniem:

 • niedobór Qi Śledziony
 • niedobór Yang Śledziony
 • opadanie Qi Śledziony
 • krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
 • nagromadzenie zimna i wilgoci w Śledzionie
 • gorąco i wilgoć w Śledzionie i Żołądku
 • nadmiar zimna w Żołądku
 • nadczynność Ognia Żołądka
 • niedobór Yin Żołądka
 • zastój pożywienia w Żołądku
 • zbuntowane Qi Żołądka

 

Sesja III: ELEMENT METALU

1. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego, przebieg meridianów elementu Metalu

2. Płuca i skóra a odporność, instynkt samozachowawczy i potencjał regeneracji organizmu

3. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami

4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Metalu, Po jako aspekt elementu Metalu

5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu

6. Wzorce patologii - przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Płuc
 • niedobór Yin Płuc
 • nadmiar zimnego śluzu w Płucach
 • nadmiar gorącego śluzu w Płucach
 • atak zimnego wiatru na Płuca
 • atak gorącego wiatru na Płuca
 • atak wiatru i suchości na Płuca
 • zimna wilgoć w jelicie grubym
 • pierwotna gorąca wilgoć w jelicie grubym
 • wtórna gorąca wilgoć w jelicie grubym
 • niedobór płynów w jelicie grubym


Sesja IV: ELEMENT WODY

1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego, przebieg meridianów elementu Wody

2. Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka; koncepcja Ming Men

3. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami

4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Wody, Zhi jako aspekt elementu Wody

5. Wzorce patologii - przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Nerek
 • niedobór Yang Nerek
 • niedobór Nerek z nagromadzeniem wody
 • niedobór Yin Nerek
 • niedobór Jing Nerek
 • brak połączenia między Qi Nerek a Qi Płuc
 • nadmiar zimnej wilgoci w pęcherzu moczowym
 • gorąca wilgoć w pęcherzu moczowym


Sesja V: ELEMENT DRZEWA

1. Wpływ emocji na zdrowie człowieka

2. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego, przebieg meridianów elementu Drewna

3. Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami

4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Drewna, Hun jako aspekt elementu Drewna

5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna

6. Wzorce patologii - przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Wątroby
 • niedobór Krwi Wątroby
 • niedobór Yin Wątroby
 • niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
 • wiatr Wątroby
 • zastój Qi Wątroby
 • ogień Wątroby
 • gorąco i wilgoć w Wątrobie
 • zimno w kanale Wątroby
 • niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
 • ogień Pęcherzyka Żółciowego
 • ogień Wątroby atakuje Żołądek
 • ogień Wątroby atakuje Płuca


Sesja VI: ELEMENT OGNIA

1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego, przebieg meridianów elementu Ognia

2. Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)

3. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami

4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Ognia, Shen jako aspekt elementu Ognia

5. Wzorce patologii - przyczyny, objawy, strategie leczenia:

 • niedobór Qi Serca
 • niedobór Krwi Serca
 • niedobór Yang Serca
 • niedobór Yin Serca
 • Ogień Serca
 • zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
 • gorąco i śluz blokują kanały Serca
 • gorąco i wilgoć w jelicie cienkim
 • zimno i wilgoć w jelicie cienkim

6. Diagnoza z języka - interpretacja cech języka:

 • "mapa" narządów na języku
 • ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
 • stopień nawilżenia, grubość, kolor i rodzaj nalotu
 • pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni języka, itd.


Sesja VII: ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW I ICH ZASTOSOWANIE W DIETOTERAPII

1. Identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii

 • kaszel
 • katar
 • ból gardła
 • podwyższona temperatura
 • pocenie się
 • zaparcie
 • bóle pleców
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nadciśnienie
 • bezsenność
 • zaburzenia menstruacji
 • impotencja
 • inne

2. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:

 • zboża
 • warzywa
 • owoce
 • mięsa
 • ryby
 • nabiał
 • tłuszcze
 • przyprawy i zioła

3. Co to znaczy ,,zdrowe odżywianie" w XXI wieku

Na życzenie słuchaczy w ramach każdej sesji można dodatkowo:

 • omówić najważniejsze aspekty dietetyki akademickiej (np. komplementarność białek, biodostępność składników mineralnych z pożywienia, zasady obróbki termicznej z zachowaniem wartości odżywczych, zasady racjonalnego odżywiania w diecie wegetariańskiej, itd.)
 • na przykładzie wybranych syndromów i ich objawów przeanalizować analogie między zasadami leczenia dietą z punktu widzenia dietetyki akademickiej i dietetyki chińskiej (niedokrwistość, osteoporoza, arterioskleroza, itp.). Oba systemy bowiem uzupełniają się wzajemnie i wnoszą cenne informacje do wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. W obecnych warunkach optymalnym rozwiązaniem wydaje się integrowanie podejścia Wschodu i Zachodu, by z pożytkiem dla jak najszerszego grona ludzi skutecznie stosować wiedzę o racjonalnym odżywianiu zgodnie z prawami przyrody.

ZAPISY DO KOLEJNEJ EDYCJI DIETETYKI 2022/2023 -> TUTAJ