Placówka Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Naturalnego Odżywiania i Terapii Orkiszowe Pola jest Placówką Kształcenia Ustawicznego zarejestrowaną pod nr 6/2013 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Nasza siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 76.

Realizujemy swoje zadania poprzez organizację zajęć 1, 2 lub 3 dniowych, ale również wielozjazdowych kursów specjalistycznych. Zależy nam, aby zajęcia miały charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, dlatego do ich realizacji zapraszamy specjalistów z danej dziedziny. Uczestnicy naszych seminariów, szkoleń i kursów otrzymują, po ukończeniu nauki, zaświadczenie. Nad całością procesu dydaktycznego czuwa Rada Programowa.

Kierownikiem Szkoły Naturalnego Odżywiania i Terapii Orkiszowe Pola jest:

Barbara Batis
t. 601309466
m. edukacja@orkiszowepola.pl